Mô tả dịch vụ tổng thể:

Đồng hành cùng MobiFone chúng tôi cung cấp các gói giải pháp, ứng dụng CNTT và Viễn thông cho các Doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu năng quản lý, bán hàng, quản trị và vận hành doanh nghiệp.

 

CUNG CẤP ĐƯỜNG TRUYỀN BĂNG THÔNG RỘNG, TỔNG ĐÀI DI ĐỘNG

- Kết nối cáp quang MPLS, Metronet, P2P trên hạ tầng cáp MobiFone
- Giải pháp tổng đài di động cho doanh nghiệp dựa trên công nghệ GSM hoặc Internet, ứng dụng điện toán đám mây

DỊCH VỤ SMS

- Cung cấp giải pháp tin nhắn SMS cho doanh nghiệp

HỆ THỐNG QUẢN LÝ, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

- Cung cấp các gói giải pháp, phần mềm quản lý doanh nghiệp, quản lý khách hàng, Marketing.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ & CHỮ KÍ SỐ

- Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, chữ kí số qua token, sim điện thoại cho doanh nghiệp