Mô tả dịch vụ tổng thể:

Cùng với xu thế phát triển của công nghệ số, Thiên Phúc Telemart cung cấp các giải pháp thông minh và tích hợp AI
vào trong hệ thống điện nhẹ (ELV), quản lý tòa nhà, mang lại tiện ích, nâng cao hơn hiệu năng quản lý và vận hành tại các công trình cao ốc.

ACCESS CONTROL                                                                                            CCTV

Tư vấn, thiết kế và cung cấp hệ thống                                                             Tư vấn, thiết kế và cung cấp hệ thống 
quản lý ra vào những nơi như trung tâm                                                         camera quan sát, dùng trong ứng dụng 
thương mại, tòa nhà, chung cư…                                                                     quan sát hay giám sát an ninh, phân tích 

                                                                                                                            dữ liệu hỗ trợ kinh doanh

 

AV                                                                                                                        CAR PARKING

Tư vấn, thiết kế và cung cấp hệ thống                                                            Tư vấn, thiết kế và cung cấp hệ thống 
tích hợp hình ảnh và âm thanh trong các                                                      quản lý bãi đỗ xe thông minh và tự động
buổi thuyết minh, trình chiếu, màn hình
hiển th cho các showroom, cửa hàng...